Interview In A new issue of Rock-Hard magazine about the new album Schizoemphatic, Check it out...

Prvých 20 ľudí ktorí sa zaregistrujú do nášho mailing listu obdrží decembrové číslo časopisu Rock-Hard zadarmo + 1 skladbu z albumu, podľa vlastného výberu !!!

The first 20 subscribers who sign up to our mailing list will receive the December issue of the Czecho-Slovakian magazine Rock-Hard for free + 1 track from the new album Schizoemphatic !!!

Interview V novom vydaní časopisu Rock Hard o novom albume Schizoemphatic.

Interview In A new issue of Rock-Hard Slovakia magazine about the new album Schizoemphatic. Check it out...

Schizoemphatic CD cover

Featured Posts